Board

Our board for the 2023-2024 term:

 • Uliana Tomiuk (President)
 • Marc Marzotto (past President)
 • Roman Duplak (VP Finance)
 • Orest Haluszka (VP Events)
 • Nazar Poshelyuzhnyy (VP Operations)
 • Michael Vachenko (Secretary)
 • Alexey Makhinko
 • Andriana Setnik
 • Julia Stefanishina
 • Julia Sydorenko
 • Kateryna Kozachuk
 • Larysa Grant
 • Matt Hrycyna
 • Natalia Werhun
 • Pawel Popowicz
 • Serhiy Shchybyvolok
 • Vitaliy Babiy
 • Yuriy Setko